NÅ TAR RAKETTEN AV FOR ALLE, ……Klar?

”Nå kjør vi….” sier uttrykket, og det er sannheten nå. Vi kjører raketten inn i det ukjente, alt du ikke kan kontrollere, ikke kan vite utfallet av – Vi er på vei inn i det ukjente. Vi og du utfordres på å legge alt som ikke tjener oss lenger bak oss; røtter, familie, det kjente, det uhensiktsmessige, det mentale …., for å la høyere energifrekvenser ”vise” deg veien til din beste utgave.

SER DU IKKE SKOGEN FOR BARE TRÆR?
Det handler om å forlate matrixen og det kjente spillet vi alle er en del av. Det handler om å forlate perspektivet om vinnere og tapere, berømmelse, sikkerhet. Først når du frigjør deg fra det du tror du må vil du kunne se hele bildet, du vil se de falske spillereglene. Det blir som når du er i skogen, der du bare ser trærne. Løfter du deg opp i høyere frekvenser ser du plutselig hele skogen under deg.

Det handler nå om å være mer rebellen og gjøre opprør mot det bestående som ikke tjener oss lengre. La oss sammen utfordre og redusere det som holder oss igjen. Alt nå skal sees fra et fugleperspektiv for å korrigeres til det bedre. Fra fugleperspektivet handler det om å se på hva menneskene gjør mot hverandre og planeten som ikke er av verdi for noen av oss. Vi skal være rebeller på områder som holder oss igjen på områder vi hver for oss brenner for enten det er lover, institusjoner eller hva det er som holder oss og deg igjen. Vi er frie og skal få uttrykke oss fritt.

 

TIL DET BESTE FOR ALLE
Vi skal jobbe for balanse og det beste for hverandre og samfunnet som helhet. Er det din planet eller er det vår planet? Er det dine penger eller er det våre penger? Du utfordres på om dine tanker alltid tar samme ”retning” eller om du har fleksibilitet i deg. Må du svare alle de mailene du mener du må svare på, må du gjøre alt på samme måte som du alltid har gjort…? Eller finnes det nye måter?

Vi er midt i energier som handler om intens kommunikasjon omkring hva som er ditt og hva som er vårt, hva som er ditt og hva som er mitt. Absolutt alt er energier slik jeg ser det og der i fra vil du kunne utfordres eller også våkne til ny forståelse av virkeligheten nå. Vi lever i en polarisert og dualistisk bevissthet med utspring i egoet her på jorden i vår dimensjon. I denne dimensjonen er det pengeenergiene som styrer oss og setter verdimerkelapper på alt som er, og som i sin forlengelse definerer hva som er verdi. Finans-energiene speiler de individuelle verdiene i stor grad. Fremtiden vil derfor handle mer om å forenes med mennesker som har de samme verdiene som deg selv, mennesker som ikke skaper finansielt kaos og dømmer uti fra penger og ting. Men som verdsetter deg akkurat for den du er.

HVEM ER DU I DET STORE BILDE EGENTLIG?
Vi trenger mennesker som verdsetter enhet, spiritualitet, samfunn eller naturen, mennesker som ønsker å ta vare på det som er til det beste for alle og ikke bare noen. Deler vi samme verdier er forutsetningen for å lykkes stor, gleden tilstedeværende og harmonien tilgjengelig. Fremfor fellesskap med mennesker som bare er opptatt av seg, sitt og det de eier. Jeg kjenner en del sånne mennesker og jeg erfarer også at for flere av dem er personlig vekst lite til stede.

Sammen kan vi skape mye større enn hver av oss kan skape alene. Som vi beveger oss fremover er det verdifullt å prosessere din barndom, fortid og alle dine begrensede trossystemer slik at du kan få lagt frykten bak deg. For det er frykten som holder igjen menneskene. Det er frykten som leder oss til besettelser, grådighet og til å bruke andre menneskers penger.

 

VI ER ALLE VINNERE!
Se objektivt på livet ditt og jobb for å skape løsninger som gjør at alle vinner. Det er hva fremtiden holder klart for oss som ønsker fortsatt vekst og ekspansjon. Så ta et skritt tilbake, vær rebell, ikke vær redd for å bli kritisert, betrakt jobben din, relasjonene dine, sjefen din og se på hva som pågår slik at du kan skape løsninger hvor alle er vinnere. Det krever noe av oss alle nå for å komme til en bedre samfunn. Alt dette starter med kommunikasjon fordi vi alle er forskjellige, og skal være forskjellige – men vi trenger i større grad å akseptere forskjellene.

Alle forskjeller skal verdsettes og løftes frem i stedet for å leve inne i den lille boksen av likhet hvor bare noen kan bli fornøyde. Inkluder alle og samtidig ekspander bevisstheten og vær mer kreativ slik at alle kan bli sett og føle seg trygge uansett.

Det er mulig, men det er utfordrende. De neste månedene vil energimessige utfordre akkurat dette!

Legg igjen en kommentar under om hva du opplever der du er i din utvikling akkurat nå. Bidra til andre menneskers vekst med dine synspunkter og erfaringer. Ja takk gode deg!

Rebell-hilsen fra

MEG til DEG  fordi VI er ETT.
VI er alle VINNERE i den nye fremtiden.
VI skaper SAMMEN!

Anne-Mette
A-ho <3