BÆRER DU FOR TUNGT….?

ENERGIOPPDATERING 5.2.2018
Energiene nå er ekstremt kraftfulle og nervesystemet kan føles helt elektrisk. Disse store kreftene takler vi på forskjellig måte avhengig av hvordan vi har jobbet tidligere med våre blokkeringer og skygger. Uansett har du nå en unik mulighet til å kvitte deg med bagasje som tynger deg.

MIDT I VENDEPUNKTET
Der vi er nå er det viktigste jording, jording og jording fordi energiene nå bringer til overflaten temaer som berører oppmerksomhet for utvikling og vekst. Ikke bare for denne uken og måneden, men for livsløpet ditt og fremtidige generasjoner. Vi står midt i vendepunktet. Du kan nesten sammenligne tiden med en ett åringen som akkurat har lært seg å gå. Vi er virkelig på vei ut av tiden for naivitet og uskyldighet hvor det handler om å følge din guru, prest eller å gjøre som du blir fortalt. Vi holder på å våkne slik at vi klarer å gå på våre egne ben uten å se opp til andre. Igjen blir det som barnet som trenger hjelp hvis det faller eller snubler. Med andre ord vi trenger hverandre.

INDIVIDUALITET I MANGFOLD   Oppgavene våre er å håndtere uavhengighet og gjensidig avhengighet av hverandre, altså balansen mellom å komme fra det individuelle og det å tilhøre . Det å bare være opptatt av deg selv, se på deg selv som stjernen som vet og kan alt på den ene siden og det å tilhøre et samfunn med likeverdighet på den andre. Vi skal inn i tiden for individualitet i mangfold. Alle trenger nå å finne sin naturlige kraftfullhet, sin kjerneverdi. Og derifra være åpne, lyttende, ta imot tilbakemeldinger for å finne til en felles skapende dynamikk.

HVEM ER DU EGENTLIG?
Anerkjennelse av deg og den du er – Tiden er forbi. Anerkjennelse bygger kun på tvil. Nå skal du bygge din individualitet på din sjels kjerne og ikke på det du tror andre vil se. Kjenn deg selv gjennom å oppdage deg selv, og den beste måten er å erfare i stedet for å intellektualisere. Du trenger ikke å bli flinkere, men klokere.

Alt fremover handler om samarbeid til det beste for alle og ikke bare de noen. For et sunt system, sunne relasjoner, sunne forretninger, sunne samfunn, sunn planet trenger vi å anerkjenne avhengigheten av hverandre for å kunne skape – samfunnet der vi alle er ett. Noe annet er naivt.

Vi er alle individuelle, kreative, unike på forskjellig vis og vi trenger alle å bringe vår talentfullhet gjennom å bruke deg rett ut i verden og dele med andre. Alle trenger å gå innover og ikke bli avhengig av andre for å få til. Nå står vi midt i vendepunktet og det handler om å komme ut og la ditt frø bli tatt vare på for vekst og deling der våren ligger foran oss slik at vi kan høste nydelige ”frukter” når høsten kommer. Foredling av deg selv er viktigst av alt der vi er nå viktigere enn å show´e der ute for din egen vinnings skyld.

ÅPNE DEG SELV  
Menneskeheten er nå klar for å skape sammen , samtidig som du står i valg for hva du ønsker å bidra til, uten behovet for oppmerksomhet og bli stor selv. Nå skal du dele, levere til andre det du har å bidra med til det beste for alle. Du gir og du vil ta i mot.

Det kan kjennes vanskelig for mange å dele av seg selv om både i fortid og fremtid for det handler ikke om anerkjennelse eller lengsel etter kjærlighet. Det handler om å endelig finne din forening med andre som du trives sammen med.

DET KREVER MOT Å VÆRE
Det krever sårbarhet fra deg for at du skal kunne høste overflod og fruktene av det du bærer med deg på sjelsplan. Noen ganger tar du i mot negative tilbakemeldinger for å se og vokse – du må kanskje si unnskyld for at du rotet det hele til – det krever mot å erkjenne sine feil. Det å skjule og gjemme sannheten skaper bare vegger og slør mellom oss i relasjoner. Løsningen er enkel; selv om du omgir deg med idioter, så elsk dem! Noe av dette er prisen du skal betale for å vokse inn i en bedre utgave av deg selv uavhengig av hva andre mener og tenker. Gjør det uansett!.

JEG OVERGIR MEG I TILLIT
Utfordringene med den tiden vi skal inn i er isolasjon, tilbaketrekking fordi du tenker om deg selv at du er så annerledes, ingen forstår meg likevel. Nå nytter det ikke å sitte på fjelltoppen og melde seg ut. Nå skal du melde deg inn og erkjenne at du er her med noe unikt som du skal ”levere” videre. Her kan jeg virkelig kjenne meg igjen, jeg som har likt å være litt privat, skjønner at jeg skal dele med verden alle mine innsikter i fellesskap med andre. Derfor har jeg døpt dette året 2018 for; Eventyråret mitt. Jeg skal inn i det ukjente og ønsker det hjertelig velkommen. ”Law of Possibilities” og ”Doorway To Magic” skal snart lanseres og jeg har bestemt meg for å overgi meg til det som skal skje uten å vite utfallet. Super spennende, og jeg liker å kjenne på det ukjente.   

Ingen ting er ekstremt i disse nye tidene. Nå skal vi være som løven som vil ha litt av alt, løven som vil trekke seg tilbake og samtidig vil ha et publikum.

DU ER BLANT PIONERENE
I denne nye fremtiden er vi helt i startfasen – som betyr at vi er for pionerer å regne. Og det er individualismen på den ene siden som står opp i mot det å skape sammen på den andre siden. Min anbefaling er finne balansepunktet ;). Beste måten å gjøre det på er hjerne-detox slik at du bringer nervesystemet ditt til mer ro. Her har jeg en god kundalini-øvelse til deg som er interessert.

Alternativet er å kjenne på store usikkerheter og ustabilitet i deg selv. Som også er en god ting egentlig fordi det bringer opp refleksjon gjennom bevissthet på hva du er i.

Velkommen til å invitere flere inn. Del gjerne og kommenter for å inspirere de andre i vårt lille ”samfunn”.

DU er verdifull
VI er verdifulle
SAMMEN er vi!

Løvebrøl fra
Anne-Mette
A-ho