ALT ER FOBIGÅENDE

ENERGIOPPDATERING 20. APRIL 2018
Ledere er det , kulturer er det, regjeringer er det og institusjoner er det. Alt oppstår og blir borte igjen av det vi omgir oss med. Og dersom du tror på reinkarnasjon har du også levd før og skal kanskje leve igjen. Ikke godt å si 😉

Uansett, – det at du er her nå i denne oppvåknende tiden på jorden, tror jeg er fordi du har en oppgave i det store puslespillet som skal til for å endre verden til det bedre for oss alle. Vi er i en enormt kraftfull tid disse dagene og vil fortsette å være det.

FØDSELEN TIL DEN FRIE VILJE
Vi er alle født inn i livet med fri vilje inntil vi blir overtatt av og styrt av systemene. Systemer i alle mulige former som skolesystemet, skattsystemet, lovsystemet og andre systemer som setter reglene for deg.

Alt det den frie viljen representerer kan være energiene du kjenner på nå som utfordrer deg i forhold til det systemene setter av grenser for hvordan du skal leve og være i verden. Du kan være i dine dypeste, mørkeste kroker og kjenne på det som utfordrer din frihet nå.

Energifrekvensene setter deg i kontakt med dine grunnleggende overlevelsesbehov; finansielt og fysisk. Alt bygger på det grunnleggende behovet for å bli sett, bli verdsatt og det somt oppleves som viktig for deg. Alle energiene peker mot din egen vurdering av din verdi – ditt selvverd – din opplevelse av å bli anerkjent for den du er.

HVEM ER DU I VERDEN?
Samtidig lever vi i en verden av grådighet, selvhevdende lederskap, samlere, sjalusi og mye annen tappende energi. Alle disse instinktive energiene som kommer fra grunnleggende behov i mange mennesker. Samtidig er den positive effekten av energiene vi påvires av; integritet, grenser og bygging av karakter i forhold til hva som er moralsk og etisk forsvarlig. Mye pågår.

Som jeg har skrevet mye om har de tre siste årene handlet om å finne til vår personlige sannhet for å vokse og ekspandere bevisstheten. Alle har hatt samme mulighet. Der vi er nå skal vi handle som vi tenker og mener, og være tro mot vår egen karakter.

HVEM ØNSKER DU VIRKELIG Å VÆRE?
Du har en fri vilje og står fritt til å velge i hvert eneste øyeblikk og i hver eneste relasjon. Du velger selv hvilket vibrasjonsnivå du ønsker å leve livet ditt på. Du kan altså velge ekspansjon og vekst eller tilbaketrekking, avhengig av dine egne valg for ditt liv og dine omgivelser. Søker du lavere frekvenser av energi eller ønsker du høyere? Det igjen handler ikke bare om å ønske å ha mennesker med høyere energier rundt deg for å ha det bedre, det handler også om hvilke energier du personlig bidrar med. Hvilken jobb har du gjort de siste årene for å komme til en bedre utgave av deg selv?

ER DU STØRRE ENN DEG SELV KANSKJE?
Ønsker du virkelig å øke dine vibrasjoner for å vokse eller er du her for være leder, konge eller noe som tittelen din tar deg til?

For virkelig å øke dine vibrasjoner handler alt om det indre arbeidet du har gjort og gjør for å utvikle din sjel. Jeg har sagt det og sier det igjen; vi er i en balanserende energi sirkel som er i ferd med å avsluttes. Frem til 2020 er vi i denne avsluttende sirkelen og det handler om å gjøre den indre jobben for å kunne oppleve vekst. Din frie vilje avgjør utfallet!

FREM TIL 2020…
Vi er i de store energiene for å gi slipp for godt, vi holder på å avslutte en syklus som har pågått de 4000 siste årene. Derfor ville jeg hvis jeg var deg ha gransket mine kilder til informasjon. Jeg kan love deg at du vil påvirkes med negative nyheter fra regjeringer, om krigstilstander, konflikter og alt som forsøker å holde deg tilbake, du vil påvirkes gjennom media, aviser, TV og andre steder der det deles nyheter. Selv leser jeg sjelden (nesten aldri) nyheter og vi har kuttet ut TV i heimen hos oss. Det går aldeles strålende å forlate vaner som holder på energiene dine. Alt du gjør, er og omgås, alt dette tar og gir deg energi, – så hva og hvem vil du ha rundt deg?

HVA DISTRAHERER OSS?
Vi er på vei inn i en tid hvor du kan bli distrahert i stor skala av krefter utenfor din egen kontroll. Så jeg utfordrer deg; Ikke stikk hode i sanden og ignorer det som pågår, for dine indre vibrasjoner og frekvenser er det aller aller viktigste nå. Forsøk å se på deg selv som en energi-statue som står oppreist uansett hvor mye det stormer rundt deg, eller vær som steinen i elven hvor vannet renner forbi uten og forsøke å stritte i mot. Alternativet er at du kan miste deg selv i kaoset som pågår.

VÆR OPPMERKSOM
Vær ditt lys, vær stødig og solid gjennom absolutt alt som skjer. Se på deg selv som healeren eller kirurgen. Det er av utrolig stor viktighet å forbli fokusert på det du kan kontrollere, og det eneste du kan kontrollere er DEG SELV. Stikkordet er selvdisiplin slik at du virkelig opererer på det høyeste energinivået som du kan, og hold godt fast i det du virkelig er. Det blir som i den gamle tiden hvor fars-figuren satte grensene for hva som var tillat og ikke. Nå er det deg personlig.

Så derfor; Din bevissthet er som en trakt for høyere frekvenser. Dine ønsker, behov og frie vilje fargelegger det som er kjærlighet i din verden. Det er viktigst nå og fremover.

HVA ER SÅ KJÆRLIGHET?;
Det er ikke godt å si. Det fort gjort å forvirre og blande sammen hva kjærlighet er med illusjonene om hva det er. Skal jeg lede deg til den beste definisjonen av kjærlighet som jeg har funnet vil jeg lede deg til det presten i min fars begravelse for mange år siden svarte når jeg stilte henne spørsmålet; ”Hva er egentlig kjærlighet?” Hun viste meg til 13. Korinterbrev i bibelen, og det samme har jeg tenkt til å gjøre med deg. Der ville du finne svaret som kanskje er et helt annet enn det du tror. Selv oppdaget jeg at kjærlighet er stort.

BLI REN og SE DYPT
Det er fort gjort å fortelle deg selv historier om hva kjærlighet her for å tilfredsstille dine egne behov. Tiden nå handler om å bli REN og se DYPT i oss selv. Alt av begjær som du bærer på kan derfor nå foregå i ditt ego-sinn. Så flere sider av deg kan komme til overflaten som for eksempel det indre lille barnet som vil ha oppmerksomhet. Pass på at du ikke går deg vill når du samtidig har muligheten til å bli en enda bedre utgave av deg selv ved å se innover og ikke utover

Da vil du være den beste gaven til menneskeheten som du kan være fordi

DU er MEG og JEG er DEG. SAMMEN er VI!

Kjærlighetshilsen fra
Anne-Mette
A-ho <3